» Yhdistys

Skatayhdistys


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Skatan asukkaiden yhteistyötä, vaalia Skatan kulttuuriperintöä ja edistää kaupunkikulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Skatan alueella tarkoitetaan rautatien, Koulukadun, Strengberginkadun, Ebba Brahen puistikon, Alholmintien ja Luutavuorenkadun rajaamaa aluetta Pietarsaaren kaupungissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  • osallistuu Skataa ja sen lähialueita koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja
  • järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä
  • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
  • järjestää yhteisiä tilaisuuksia
  • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

HALLITUS
Tom Dahlfelt, puheenjohtaja
050 3646359, tom.dahlfelt@gmail.com
Beatrice Mäenpää, jäsen
Marjo Luokkala, jäsen
Maria Nygård, jäsen
Malin Häggblom, jäsen

Varajäsen:
Marja Eriksson, Britt Lindström, Eeva-Kaarina Aaltonen (rahastonhoitaja)